9999

هتل           درجه   موققعیت     هرنفر در اتاق دو تخته       هرنفر در اتاق یک تخته       کودک 6 تا 12 سال      
                                             
ELEGANT           3   2 MIN     9,065,000       10,055,000       9,065,000      
MIKA           3   مرکز شهر     9,230,000       10,385,000       8,900,000      
GEORGIAN HOUSE           3   مرکز شهر     9,807,500       11,540,000       9,230,000      
ATU           4   2 MIN     10,055,000       11,870,000       9,560,000      
LEO HOTEL           4   مرکز شهر     9,972,500       11,870,000       9,725,000      
NEOPOL           4   مرکز شهر     11,210,000       14,345,000       9,725,000      
JAZZ           4   5 MIN     11,622,500       15,170,000       9,725,000      
GREMI           4   مرکز شهر     11,622,500       14,345,000       9,725,000      
IBIS BUDJET           4   مرکز شهر     11,622,500       14,345,000       9,395,000      
RUSTAVELI PALACE           4   مرکز شهر     11,787,500       14,675,000       10,220,000      
AIVANI           4   مرکز شهر     11,952,500       15,500,000       10,550,000      
KALASI           4   مرکز شهر     12,365,000       15,665,000       11,375,000      
ELLE BOUTIQUE           4   مرکز شهر     12,447,500       16,820,000       9,725,000      
AVENUE           4   مرکز شهر     12,695,000       14,345,000       11,705,000      
TBILISI INN           4   مرکز شهر     12,860,000       16,820,000       9,725,000      
LM CLUB           4   مرکز شهر     12,860,000       15,995,000       9,725,000      
ADAMO           4 TOP   مرکز شهر     12,860,000       17,645,000       10,550,000      
AQUA LIBERTY           4   مرکز شهر     13,272,500       16,820,000       12,200,000      
RADIUS           4   مرکز شهر     13,437,500       17,150,000       11,375,000      
BEST WESTERN ART           4   مرکز شهر     13,685,000       17,645,000       11,375,000      
TUTA HOTEL           4 TOP   مرکز شهر     13,767,500       18,470,000       9,725,000      
ZEG           4   مرکز شهر     13,932,500       18,140,000       9,725,000      
BROSSE GARDEN           4   مرکز شهر     14,097,500       19,295,000       10,550,000      
RAMADA BY WYNDHAM           4   مرکز شهر     14,262,500       19,625,000       13,850,000      
HERITAGE           4   مرکز شهر     14,510,000       19,295,000       11,375,000      
FOLK           4   مرکز شهر     14,922,500       20,945,000       11,375,000      
IBIS STYLE           4 TOP   مرکز شهر     15,087,500       20,450,000       13,025,000      
GOLDEN TULIP           4   مرکز شهر     15,170,000       20,450,000       12,200,000      
PREFERENCE           5   10 MIN     15,912,500       22,925,000       14,675,000      
GALLERY PALACE           4 TOP   مرکز شهر     16,572,500       24,245,000       13,850,000      
IOTA           5   مرکز شهر     17,562,500       23,750,000       13,850,000      
MERCUR           4   مرکز شهر     17,562,500       23,750,000       13,850,000      
SHERATON           5   مرکز شهر     18,800,000       25,400,000       13,850,000      
WYNDHAM GRAND           5   مرکز شهر     20,780,000       27,545,000       14,015,000      
AMBASSADORI TBILISI           5   مرکز شهر     22,512,500       35,300,000       20,450,000